โครงการ เดอะ ลากูนน่า โฮม
เฟส : 1
ปิดการขายแล้ว
เฟส : 2
เหลือ 1 หลังราคาพิเศษ

Modern 1
 เฟส  2  แปลง  268 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด
เฟส : 3
เหลือ 1 หลังราคาพิเศษ

วีนัส
 เฟส  3  แปลง  309 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด
เฟส : 4
ปิดการขายแล้ว
เฟส : 5
เหลือ 1 หลังราคาพิเศษ

Modern 2
 เฟส  5  แปลง  501 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด
เฟส : 6
มีบ้านในโครงการดังนี้

แคทเธอรีน New
 เฟส  6  แปลง  612 
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนตรีรัตนา
 เฟส  6  แปลง  606 
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนคุ้มพญา
 เฟส  6  แปลง  604 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนกาญจนวดี
 เฟส  6  แปลง  607 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
รายละเอียด

คหบดี
 เฟส  6  แปลง  616 
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
รายละเอียด
เฟส : 7
ปิดการขายแล้ว
เฟส : 8
ปิดการขายแล้ว
เฟส : 9
ปิดการขายแล้ว
เฟส : 10
ปิดการขายแล้ว