โครงการ เดอะ ลากูนน่า โฮม

แคทเธอรีน New
 เฟส  6  แปลง  612 
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนคุ้มพญา
 เฟส  6  แปลง  604 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

คหบดี
 เฟส  6  แปลง  616 
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
รายละเอียด