โครงการ เดอะ ลากูนน่า โฮม

เรือนตรีรัตนา
 เฟส  6  แปลง  606 
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนคุ้มพญา
 เฟส  6  แปลง  604 
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

เรือนกาญจนวดี
 เฟส  6  แปลง  607 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
รายละเอียด