โครงการ เดอะ ลากูนน่า โฮม

Modern 1
 เฟส  2  แปลง  268 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

อินทนิล
 เฟส  3  แปลง  357 
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
รายละเอียด

วีนัส
 เฟส  3  แปลง  309 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด

Modern 2
 เฟส  5  แปลง  501 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด

Type : N
 เฟส  5  แปลง  5163 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

แคทเธอรีน New
 เฟส  6  แปลง  612 
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
รายละเอียด

คหบดี
 เฟส  6  แปลง  616 
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
รายละเอียด

ไอรีส
 เฟส  6  แปลง  621/2 
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
รายละเอียด

ราชาวดี
 เฟส  9  แปลง  933 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด

Type : Q
 เฟส  10  แปลง  89 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด

Type : B
 เฟส  10  แปลง  124 
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
รายละเอียด


 
 
 
โทร. 053854996-8